Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp giao thông đường bộ sau khủng hoảng tài chính

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 54-59
Tóm tắt: Phân tích tình hình tài chính (THTC) đã trở nên gần gũi và phổ biến hơn ở Việt Nam nhờ quá trình hội nhập. Tuy vậy, công việc này là điều khá mới mẻ nên nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn gặp khó khăn. Điều này khiến cho việc phân tích THTC của DN chưa được thực hiện trên cơ sở khoa học nên không phản ánh chính xác được hiệu quả kinh doanh của DN; trong đó các DN giao thông đường bộ (GTĐB) cũng không phải là một ngoại lệ. Qua việc khảo sát thực tế hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính của các DN GTĐB, tác giả phát hiện việc phân tích THTC và cách thức trình bày báo cáo thường niên của các DN trong lĩnh vực này còn có những điểm cần phải xem xét, nhất là sau thời kỳ khủng hoảng tài chính. Do đó, bài viết này sẽ đi vào phân tích THTC và đưa ra kiến nghị về bổ sung cách thức trình bày báo cáo thường niên của DN GTĐB có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Từ khóa: báo cáo thường niên, doanh nghiệp, đánh giá khái quát, giao thông đường bộ, phân tích tình hình tài chính
Tra cứu bài báo