Hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc sản bản địa thuốc tắm của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pha, tỉnh Lào Cai

KT&PT, số 195 (II), tháng 9 năm 2013, tr. 73-79
Tóm tắt: Người Dao đỏ Tả Phìn có bài thuốc tắm đặc sản bản địa từ cây lá trong rừng. Hiện nay tại Tả Phìn có 3 nhóm hộ Dao đỏ tham gia sản xuất kinh doanh thuốc tắm: Hộ thu hái cây thuốc tắm, Hộ kinh doanh dịch vụ tắm lá thuốc, Hộ kinh doanh dịch vụ nghỉ tại gia kết hợp tắm lá thuốc. Hộ kinh doanh dịch vụ tắm lá thuốc tiêu thụ khối lượng thuốc tắm lớn nhất và có doanh thu cao nhất. Năm 2006 Công ty Sa Pa – Napro được thành lập có sự tham gia của 40 hộ nông dân Dao đỏ địa phương, góp phần hướng dẫn người dân trồng, bảo tồn, khai thác hợp lý cây thuốc. Nhưng hiện tại cây thuốc tự nhiên vẫn bị khai thác quá mức, một số loài cây quý có nguy cơ tuyệt chủng. Cần có sự quan tâm của chính sách Nhà nước và chính quyền địa phương, để cây dược liệu được bảo tồn, trồng, khai thác phù hợp, nhằm duy trì và phát triển sản phẩm bản địa thuốc tắm, góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa và nâng cao thu nhập cho người Dao đỏ bền vững.
Từ khóa: Người Dao đỏ, Tả Phìn, thuốc tắm bản địa
Tra cứu bài báo