Một số vấn đề phát sinh do chậm thanh toán trong hợp đồng dân sự và thương mại ở Việt Nam

KT&PT, số 197 (II) tháng 11 năm 2013, tr. 40-43
Tóm tắt: Bài viết nêu bật tính cần thiết phải nghiên cứu các tranh chấp về hợp đồng dân sự, thương mại và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm thanh toán, từ đó góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết loại tranh chấp phổ biến này.
Từ khóa: Chậm thanh toán; yêu cầu trả tiền lãi; hợp đồng dân sự, thương mại
Tra cứu bài báo