Nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ở Việt Nam hiện nay

KT&PT, số 197 (II) tháng 11 năm 2013, tr. 90-96
Tóm tắt: Bài viết làm rõ thực trạng “vừa thiếu vừa thừa” trong quan hệ cung-cầu nhân lực trình độ đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay. Trong khi các doanh nghiệp đang có nhu cầu tăng tỷ lệ lao động có trình độ đại học, cao đẳng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm cũng tăng lên đáng kể, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm lại đang có xu hướng giảm xuống và doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự phù hợp. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân dẫn đến nghịch lý trên, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp và đảm bảo sự cân đối giữa cung và cầu, giữa đào tạo và sử dụng nhân lực trình độ đại học và cao đẳng.
Từ khóa: Nhân lực, việc làm, doanh nghiệp, giáo dục đại học, quan hệ cung-cầu
Tra cứu bài báo