Phân tích đối thủ và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 98-104
Tóm tắt: Là một doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép, nhưng hiện nay, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cũng đang chịu sự cạnh tranh gay gắt với các công ty thép trong và ngoài nước. Bài báo đã đi sâu phân tích các điểm mạnh và yếu của các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, từ đó đề xuất một số giải pháp về công nghệ, về marketing, về kiểm tra giám sát nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong những năm tới.
Từ khóa: Đối thủ cạnh tranh, nâng cao năng lực, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên
Tra cứu bài báo