Rào cản kỹ thuật của EU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 40-46
Tóm tắt: Liên minh Châu Âu (EU) là thị trường xuất khẩu thuỷ sản lớn của Việt Nam. Tuy nhiên trong mấy năm gần đây kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang EU tăng trưởng thấp,EU không còn giữ vị trí dẫn đầu trong top các nhà nhập khẩu thuỷ sản lớn nhất của Việt Nam. Một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng trên là do những rào cản kỹ thuật của EU đối với hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam. Vì vậy, để đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang EU, trong thời gian tới cần phải có những giải pháp giúp các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản vượt được các rào cản kỹ thuật của thị trường EU như giải pháp về nguyên liệu, về chất lượng sản phẩm, giải pháp về nâng cao trình độ cán bộ cũng như tận dụng Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam.
Từ khóa: Rào cản kỹ thuật, thuỷ sản, xuất khẩu
Tra cứu bài báo