Du lịch tỉnh Nghệ An: Thực trạng và định hướng phát triển

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 107-113
Tóm tắt: Nghệ An có đồi núi, đồng bằng, bãi biển, mang đầy đủ sắc thái địa hình Việt Nam thu nhỏ. Đặc điểm về địa hình kết hợp với các thành phần tự nhiên khác như hệ thống thủy văn, lớp phủ thực vật… đã tạo cho Nghệ An có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Thời gian qua, du lịch Nghệ An đã có sự phát triển nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của Tỉnh. Bài viết này khảo sát du lịch Nghệ An thời gian qua, từ đó đưa ra định hướng phát triển du lịch Nghệ An thời gian tới.
Từ khóa: Du lịch, tỉnh Nghệ An
Tra cứu bài báo