Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với doanh nghiệp lớn

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 2-8
Tóm tắt: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ngày nay phát triển đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước. Trong quá trình phát triển, nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, tạo ra cho DNVVN thị trường rộng lớn nhưng cũng khiến họ phải cạnh tranh với các loại hình doanh nghiệp khác trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài. Để tồn tại và phát triển, DNVVN trong nước cần liên kết với nhau tạo thành chuỗi giá trị và liên kết với doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng đang có chủ trương và hình thành cụm công nghiệp liên kết DNVVN và công nghiệp hỗ trợ ở một số địa phương nhưng vẫn còn hạn chế. Bài viết này góp phần làm rõ thực trạng liên kết giữa các DNVVN với doanh nghiệp lớn và chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho các liên kết này, từ đó đưa ra giải pháp từ phía Nhà nước và từ phía DNVVN để DNVVN chủ động liên kết và phát triển.
Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ liên kết, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tra cứu bài báo