Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội, thách thức và một số khuyến nghị chính sách

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 2-7
Tóm tắt: Việt Nam đang chuẩn bị tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây là một mốc hội nhập quan trọng, có thể tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế và phát triển, vì thế cần phải phân tích các cơ hội và thách thức của việc gia nhập TPP, làm tiền đề cho những phản ứng chính sách phù hợp. Gia nhập TPP mở ra nhiều cơ hội như mở rộng thị trường xuất khẩu, nhập khẩu công nghệ, thu hút FDI, và cải cách thể chế. Tuy nhiên, Chính phủ cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức như sức ép cạnh tranh, hạn chế khả năng điều chỉnh chính sách do các quy định ngặt nghèo của TPP, sự khó thích ứng của các ngành trong nước, và “sa lầy thể chế”. Để tận dụng cơ hội và đối mặt với thách thức, cần một số nhóm giải pháp cho doanh nghiệp và Chính phủ, mà đặc biệt quan trọng là khâu chuẩn bị của doanh nghiệp và khâu cải cách thể chế và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng.
Từ khóa: TPP, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
Tra cứu bài báo