Phong bì ở bệnh viện: Vấn đề xã hội dưới góc nhìn kinh tế

KT&PT, số 203 (II), tháng 05 năm 2014, tr. 86-90
Tóm tắt: Vấn nạn “phong bì” ở bệnh viện – Một tình huống người bệnh phải “tự nguyện” trả thêm cho nhân viên y tế đang gây nhiều nhức nhối trong dư luận. Người thì bảo nguyên nhân là do sự xuống cấp của y đức, người thì nói do sự quá tải của bệnh viện. Vậy bản chất của vấn đề này là gì? Trong khuôn khổ có hạn, bài viết sẽ phân tích vấn đề này dưới góc độ kinh tế mà không đề cập tới những vấn đề đạo đức xã hội.
Từ khóa: Kinh tế y tế, viện phí, phong bì, bệnh viện, y đức.
Tra cứu bài báo