Thị trường bất động sản Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị

KT&PT, số 203 tháng 05 năm 2014, tr. 17-23
Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung đánh giá thực trạng đối với thị trường bất động sản Việt Nam thời gian qua, từ đó rút ra kết luận là loại hình bất động sản nhà ở đô thị, chung cư cao cấp và văn phòng cho thuê là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nợ xấu và tồn kho lớn, gây bất ổn định đối với thị trường bất động sản thời gian qua và ảnh hưởng xấu tới toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra đối với một số loại hình bất động sản như bất động sản thương mại-dịch vụ, công nghiệp là những loại hình rất có tiềm năng và dẫn dắt thị trường thời gian tới. Từ đó nghiên cứu đã đề xuất các khuyến nghị đối với Chính phủ, doanh nghiệp và các nhà đầu tư cần có những điều chỉnh phù hợp để khắc phục những tồn tại, đón bắt cơ hội nhằm ổn định và phát triển thị trường bất động sản thời gian tới.
Từ khóa: Bất động sản, thị trường bất động sản, phát triển thị trường bất động sản
Tra cứu bài báo