Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm và một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2014

KT&PT, số 206 (II), tháng 08 năm 2014, tr. 19-29
Tóm tắt: Sau 2 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng âm thì 4 tháng gần đây, dư nợ đã tăng trở lại và tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt 3,5% trong sáu tháng đầu năm 2014. Nhờ vậy, Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại và một số cơ quan quản lý đã khá lạc quan về khả năng hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013 và việc đạt được các mục tiêu tăng trưởng năm 2014 là không dễ dàng. Hơn nữa, tăng trưởng tín dụng cho khu vực sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào những gói hỗ trợ hoặc cho vay theo các chương trình ưu đãi, trong khi tỷ trọng tín dụng tín dụng tiêu dùng và cho vay mua nhà trả góp khá cao. Bài viết này sẽ tập trung phân tích tình hình và chất lượng tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm, đánh giá xu hướng và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2014.
Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng
Tra cứu bài báo