Cần giảm mức độ phụ thuộc về xuất, nhập khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 118-123
Tóm tắt: Hành động Trung Quốc ngang ngược đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu thềm lục địa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đã làm cho tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng, ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc. Không loại trừ bằng cách này hay bằng cách khác, Trung Quốc sẽ gây khó khăn cho Việt Nam về kinh tế. Chúng ta cần lường trước tình huống này để có biện pháp hóa giải một cách hữu hiệu. Bài viết này nhằm xem xét, đánh giá mức độ phụ thuộc về thương mại của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc bằng việc phân tích tình hình xuất, nhập khẩu của Việt Nam đối với thị trường này, từ đó đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm giảm mức độ phụ thuộc về xuất, nhập khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc để bảo đảm tính độc lập tự chủ và phát triển bền vững của nền kinh tế nước ta trong điều kiện hiện nay.
Từ khóa: Thương mại Việt Nam Trung Quốc; xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam Trung Quốc
Tra cứu bài báo