Về nâng cao chất lượng của công nghiệp phụ trợ ở nước ta hiện nay

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 93-98
Tóm tắt: Phát triển công nghiệp phụ trợ được coi là khâu đột phá trong việc phát triển nhanh và bền vững các ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam. Vì muốn hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại, nhất là những ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, xe máy; các sản phẩm điện tử,... hiệu quả thì phải thực hiện thành công việc nội địa hóa một cách cơ bản các ngành công nghiệp đó. Muốn vậy, phải phát triển mạnh ngành công nghiệp phụ trợ để các sản phẩm của nó thay thế dần, tiến tới thay thế hoàn toàn các sản phẩm nhập khẩu. Bên cạnh việc xây dựng một chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ phù hợp, việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế quản lý chất lượng hàng hóa hợp lý được lý giải trong bài nhằm nâng cao chất lượng của công nghiệp phụ trợ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam.
Từ khóa: Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ
Tra cứu bài báo