Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam năm 2014 và triển vọng

KT&PT, số 210 tháng 12 năm 2014, tr. 2-10
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích thực trạng thị trường bất động sản Việt Nam năm 2014 và chỉ ra triển vọng năm 2015 và các năm tiếp năm. Nghiên cứu cho thấy thị trường bất động sản đang ở giai đoạn bản lề. Sau thời gian suy giảm (những năm 2011-2013), về cơ bản, các yếu tố để thị trường phục hồi đã xuất hiện trước tháng 5 năm 2014, nhưng do các tác động kinh tế quốc tế, thị trường đã có một giai đoạn điều chỉnh đi ngang từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2014. Đến cuối năm 2014, mặc dù còn nhiều tồn tại, rủi ro nhưng thị trường có tín hiệu tốt. Triển vọng 2015 và trung hạn, có ba phương án dự báo thị trường: (i) rất tốt nếu chính sách triển khai quyết liệt, thế giới ổn định và kinh tế vĩ mô tốt; (ii) bình thường nếu mọi yếu tố tiến triển một cách tiệm tiến; (iii) hoặc vẫn có thể xấu nếu tình hình thế giới, hoặc kinh tế vĩ mô hoặc chính sách bất ổn. Để có thể phát triển tốt thị trường bất động sản cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; quyết tâm triển khai các chính sách đã cam kết (nhất là cho người nước ngoài mua và sở hữu nhà); minh bạch hóa thị trường; triển khai mạnh mẽ gói 30 nghìn tỷ và cho chia nhỏ căn hộ ở những địa bàn phù hợp; xem xét giảm giá đất và cho phép chậm nộp tiền sử dụng đất…
Từ khóa: Thể chế; thị trường bất động sản; giá nhà.
Tra cứu bài báo