Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 2-10
Tóm tắt: Nhận thức rõ được những cơ hội phát triển về kinh tế, xã hội, tri thức và khoa học kỹ thuật khi tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn, Việt Nam đã hoàn tất thủ tục để trở thành thành viên chính thức của TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement- Hiệp định đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương). Việc tham gia vào TPP sẽ mang tới những cơ hội phát triển cho Việt Nam do TPP được coi là tổ chức kinh tế hàng đầu của thế kỉ 21 với thành viên là các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật, Canada, Úc... Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức do cắt giảm thuế quan, mở cửa thị trường dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu cao về lao động, môi trường…Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức này, và đưa ra một số giải pháp cho chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam nhằm tận dụng tối đa cơ hội và vượt qua thách thức khi tham gia vào TPP.
Từ khóa: cơ hội, chính sách, thách thức, TPP, Việt Nam
Tra cứu bài báo