Thực trạng kinh tế thế giới và những giải pháp thúc đẩy kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng

KT&PT, số 213 (II), tháng 03 năm 2015, tr. 9-14
Tóm tắt: Kinh tế thế giới đang phục hồi và tăng trưởng, giá dầu mỏ bắt đầu có xu hướng tăng và đi vào ổn định. Các nền kinh tế lớn trên thế giới cũng thể hiện đúng vai trò của mình trong khu vực và tác động đến đoàn tàu kinh tế thế giới nói chung. Kinh tế Việt Nam cần phải có những giải pháp để bắt kịp xu hướng và thực trạng kinh tế thế giới. Khác so với các quan điểm tương đối lạc quan, tác giả đưa ra nhiều nhận định thực tế và khách quan phản ánh đúng thực trạng của nền kinh tế Việt Nam như: trạng thái bẫy thu nhập trung bình, tăng trưởng không bền vững dựa trên tăng trưởng tín dụng, nguy cơ lạm phát cao... Các giải pháp và đề xuất kiến nghị của tác giả đưa ra khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ xây dựng mô hình kinh tế tới việc đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và quan tâm tới vấn đề môi trường. Trong đó, điểm quan trọng nhất là việc thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế một cách triệt để.
Từ khóa: Giải pháp thúc đẩy kinh tế Việt Nam 2015, thực trạng kinh tế thế giới và Việt Nam, thúc đẩy kinh tế sau khủng hoảng.
Tra cứu bài báo