Quyền lực của chính quyền trong marketing lãnh thổ đối với sự phát triển bền vững du lịch tỉnh Quảng Ninh

KT&PT, số 214 (II), tháng 04 năm 2015, tr. 64-71
Tóm tắt: Marketing lãnh thổ là sự phát triển và ứng dụng khoa học marketing trong một lĩnh vực tương đối mới ở Việt Nam. Marketing lãnh thổ đa dạng và phức tạp hơn so với marketing sản phẩm không chỉ bởi đối tượng khách hàng mà ở chính các công cụ marketing. Ở đây, chính quyền địa phương vừa là một chủ thể quan trọng nhất, vừa là một công cụ chủ yếu trong marketing mix lãnh thổ. Quảng Ninh được biết đến như là một điểm đến du lịch của Việt Nam. Danh tiếng của điểm đến này đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia và trở thành một trong những điểm đến du lịch quốc tế rất nổi tiếng. Để gìn giữ và khuếch trương những giá trị truyền thông, uy tín thương hiệu điểm đến, UBND tỉnh cần thực hiện chức năng marketing lãnh thổ một cách chủ động, khoa học và phù hợp với điều kiện riêng có.
Từ khóa: Chính quyền, marketing lãnh thổ, phát triển du lịch, Quảng Ninh.
Tra cứu bài báo