Ảnh hưởng của sự trỗi dậy của Trung Quốc đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

KT&PT, số 214 tháng 04 năm 2015, tr. 23-33
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá tác động của sự trỗi dậy của Trung Quốc đến xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2000-2012. Kết quả cho thấy, ảnh hưởng lấn át mạnh nhất trên thị trường Nhật Bản và yếu hơn trên các thị trường khác. Bên cạnh đó, Việt Nam không tận dụng được hết cơ hội xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang mở rộng. Nguyên nhân là do động lực chính của xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc là sự ưu tiên quốc gia có lợi cho Việt Nam chứ không phải do sự phù hợp giữa hình thái xuất khẩu của Việt Nam và nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc. Đối với nhóm sản phẩm linh kiện và bán thành phẩm hiện đang là xu hướng thương mại mới nổi của các nước có nguồn lao động dồi dào như Việt Nam, ảnh hưởng lấn át từ Trung Quốc có mức độ thấp hơn so với nhóm hàng hóa hoàn thiện trong khi xuất khẩu nhóm hàng này cũng không đạt được mức kỳ vọng so với nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc.
Từ khóa: Trung Quốc, Xuất khẩu, Mạng lưới phân đoạn sản xuất
Tra cứu bài báo