Cấu trúc và mức độ phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và một số thị trường thế giới- Tiếp cận bằng phương pháp hồi quy phân vị

KT&PT, số 216, tháng 06 năm 2015, tr. 48-56
Tóm tắt: Bài báo tập trung đánh giá sự thay đổi cấu trúc và mức độ phụ thuộc giữa các thị trường chứng khoán khi xảy ra khủng hoảng sử dụng phương pháp hồi quy phân vị. Trong phần thực nghiệm, chúng tôi ứng dụng mô hình lý thuyết cho số liệu chuỗi thời gian là chuỗi lợi suất của chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam và một số quốc gia như: Nhật, Pháp, Anh, Hồng Kông, Indonesia, Úc, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thượng Hải và Mỹ (gồm 3 chỉ số S&P500, Dowjones và Nasdaq). Bộ dữ liệu gồm 2479 quan sát trong giai đoạn từ 21/6/2004 đến 19/6/2014. Kết quả cho thấy cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã làm thay đổi cấu trúc và mức độ phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và một số thị trường chứng khoán thế giới được nghiên cứu. Các thông tin chi tiết về cấu trúc và mức độ phụ thuộc này có ý nghĩa quan trọng cho việc đánh giá một cách đúng đắn lợi ích của việc đa dạng hóa trong thời kỳ thị trường hoạt động bình thường và khi thị trường khủng hoảng.
Từ khóa: Cấu trúc phụ thuộc, hồi quy phân vị, khủng hoảng tài chính thế giới, mức độ phụ thuộc, thị trường chứng khoán.
Tra cứu bài báo