Khủng hoảng hệ thống ngân hàng tại Ireland và hàm ý cho Việt Nam

KT&PT, số 218 (II), tháng 08 năm 2015, tr. 71-79
Tóm tắt: Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhiều quốc gia, trong đó chịu thiệt hại nặng nề nhất là những nước có nền tài chính dễ bị tổn thương. Từ những nghiên cứu về chu kỳ của giá nhà đất tại một số nước trên thế giới và tập trung nghiên cứu vào Ireland cũng như những cách mà nước này khắc phục hậu quả, tác giả đề cập đến trường hợp Việt Nam, vốn dĩ có nhiều điểm tương đồng, từ đó đưa ra những khuyến nghị trong chính sách nhằm ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.
Từ khóa: Bong bóng bất động sản, Khủng hoảng ngân hàng, Nợ xấu, Rủi ro thanh khoản, Rủi ro tín dụng.
Tra cứu bài báo