Chiến lược của Samsung tại Việt Nam trong bối cảnh mới của ngành công nghiệp điện tử thế giới và ảnh hưởng của nó đến kinh tế tỉnh Bắc Ninh

KT&PT, số 219 (2), tháng 09 năm 2015, tr. 61-68
Tóm tắt: Mục tiêu chính của bài viết là làm sáng rõ chiến lược của tập đoàn Samsung tại Việt Nam trong bối cảnh mới của ngành công nghiệp điện tử thế giới, đồng thời phân tích những ảnh hưởng của nó đến kinh tế vùng, cụ thể là kinh tế tỉnh Bắc Ninh. Những kết quả của nghiên cứu cho thấy Samsung đang coi Việt Nam (tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên) là cứ điểm sản xuất điện thoại chủ yếu của tập đoàn, chuyên xuất khẩu các dòng sản phẩm cao cấp đến thị trường thế giới. Từ kết quả phân tích cách thức đầu tư của tập đoàn điện tử Samsung tại Việt Nam và các ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của nó đến tình hình kinh tế của tỉnh Bắc Ninh, bài viết đề xuất giải pháp cho sự phát triển bền vững của kinh tế vùng.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Samsung, Điện thoại di động.
Tra cứu bài báo