Vài góp ý với Dự thảo Bộ Luật hình sự 2015 về pháp nhân là chủ thể của tội phạm

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 46-49
Tóm tắt: Pháp nhân có thể là chủ thể của tội phạm hay không, đây là vấn đề rất mới trong khoa học luật hình sự Việt Nam do đó cần phải được phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ghi nhận trong Bộ luật hình sự (BLHS) Việt Nam. Quá trình xây dựng các dự thảo đã tiếp nhận được nhiều quan điểm khác nhau có quan điểm đồng tình nhưng cũng có quan điểm không đồng tình với việc coi pháp nhân là chủ thể của tội phạm. Dự thảo BLHS lần 4 đã quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân, tuy nhiên vẫn còn đang tranh cãi, cần phải nghiên cứu kỹ hơn như: chủ thể tội phạm là pháp nhân, pháp nhân nào có thể trở thành chủ thể của tội phạm, pháp nhân có thể phạm tội nào...
Từ khóa: Pháp nhân, chủ thể tội phạm, tội phạm
Tra cứu bài báo