Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về giảm thiểu rủi ro trong sản xuất cà phê ở Việt Nam

KT&PT, số 222 (II), tháng 12 năm 2015, tr. 110-116
Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia có lợi thế so sánh trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt các cây nông sản như cà phê. Hiện nay, cà phê Việt Nam đứng đầu thế giới về sản lượng xuất khẩu, tuy nhiên người sản xuất cà phê còn gặp phải nhiều rủi ro. Kinh nghiệm giảm thiểu rủi ro của Brazil cho thấy vai trò của các tổ chức tài chính vi mô trong việc hỗ trợ người dân sản xuất cà phê. Ở Mexico, ASERCA là một tổ chức thuộc chính phủ, có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ cho khu vực nông nghiệp trong nước, bao gồm mua (có trợ cấp) hợp đồng quyền chọn mua và hợp đồng quyền chọn bán cho nông dân trồng lúa, bông và cà phê,... Và ở Tanzania đó là “Hợp đồng đảm bảo giá”, sau đó là sự phát triển của hợp tác xã lớn nhất của Tanzania – Kilimanjaro Native Cooperative Union (KNCU), với hàng ngàn thành viên. Đây là những kinh nghiệm quan trọng nhằm rút ra các bài học giảm thiểu rủi ro trong sản xuất cà phê ở Việt Nam.
Từ khóa: Cà phê; Giảm thiểu rủi ro; Sản xuất
Tra cứu bài báo