Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long: Kinh nghiệm và giải pháp

KT&PT, số 222 (II), tháng 12 năm 2015, tr. 25-31
Tóm tắt: Ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đã đạt những thành tựu đáng khích lệ trong thời gian qua. Tuy nhiên cùng với xu thế toàn cầu hoá, cần có những thay đổi trong định hướng phát triển để đạt được những cột mốc phát triển xa hơn. Tái cơ cấu nền nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược và cấp bách với nền nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Với kinh nghiệm từ các nước có nền nông nghiệp phát triển như Australlia, Newzealand, Na Uy, tái cơ cấu nền nông nghiệp nên đi theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản có giá trị kinh tế cao. Trong bối cảnh của đồng bằng sông Cửu Long cần chú ý thêm đến biến đổi khí hậu, đô thị hoá, và đặc biệt là chiến lược sử dụng tài nguyên nước sông Mê kông.
Từ khóa: Tái cơ cấu, nông nghiệp, kinh nghiệm, giải pháp
Tra cứu bài báo