Kinh nghiệm của một số quốc gia trong thu hút và sử dụng kiều hối- Bài học cho Việt Nam

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 76-82
Tóm tắt: Các quốc gia đang phát triển ngày càng nhận thấy được tầm quan trọng của dòng tiền kiều hối cho sự phát triển kinh tế đất nước. Vậy làm thế nào để có thể thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả nhất dòng tiền kiều hối? Đây là câu hỏi đặt ra đối với mỗi quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những quốc gia đang thiếu vốn đầu tư, trong đó có Việt Nam. Bài viết này đưa ra kinh nghiệm của một số quốc gia luôn giữ vị trí top đầu trong những nước thu hút kiều hối lớn nhất thế giới từ năm 2009 trở lại đây, để từ đó tìm ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thu hút dòng tiền này cho sự phát triển kinh tế đất nước.
Từ khóa: Kinh nghiệm, kiều hối, thu hút kiều hối, sử dụng kiều hối
Tra cứu bài báo