Tác động của kiều hối đến phát triển thị trường bất động sản Việt Nam

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 24-31
Tóm tắt: Việt Nam là một trong các quốc gia có lượng kiều hối chuyển về nhiều nhất thế giới. Lượng kiều hối chuyển về nước được xem là một trong những nguồn lực quan trọng tác động đến sự phát triển thị trường bất động sản như: Tăng cầu thị trường trong bất động sản, tác động đến giá thị trường bất động sản và tăng tính thanh khoản thị trường bất động sản. Tuy nhiên để thu hút hơn nữa dòng kiều hối và phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, bài viết đã đưa ra một số đề xuất như: Ổn định giá trị đồng Việt Nam, tạo niềm tin cho dân chúng và kiều bào vào hệ thống ngân hàng, có chính sách định hướng các lĩnh vực đầu tư cho kiều hối… và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp qui về thị trường bất động sản, nâng cao chất lượng công tác dự báo về nhu cầu xây dựng các loại bất động sản thiết yếu, hạn chế các thủ tục hành chính rờm rà trong mua bán, xây dựng bất động sản.
Từ khóa: Đầu tư, Kiều hối, Thị trường bất động sản, Phát triển
Tra cứu bài báo