Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương- TPP: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

KT&PT, số 224, tháng 02 năm 2016, tr. 9-15
Tóm tắt: Đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương - TPP kết thúc đã mở ra cánh cửa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam bước vào một “sân chơi” thương mại mới nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức. Doanh nghiệp được đa dạng hóa về thương mại, hưởng những ưu đãi về thuế quan cũng như tiếp thu nguồn vốn, công nghệ từ các nước tham gia liên kết... Tuy nhiên, để tồn tại được trong một môi trường đầy rủi ro này, đòi hỏi doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam phải có sức mạnh cạnh tranh vượt trội để không bị đào thải ra khỏi vòng xoáy của TPP. Trong bối cảnh Hiệp định TPP vừa được kí kết, bài viết khái quát những nội dung cơ bản nhất của TPP, tập trung phân tích những tác động của TPP đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, từ đó đi đến những giải pháp để doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam hội nhập sâu rộng, thành công hơn trong TPP.
Từ khóa: TPP, tác động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tự do thương mại, hội nhập, Việt Nam.
Tra cứu bài báo