Thực trạng và các giải pháp chống gian lận và trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay

KT&PT, số 228 (II), tháng 06 năm 2016, tr. 33-37
Tóm tắt: Qua nhiều năm đổi mới, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, đưa Việt Nam hội nhập với thế giới, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho người dân. Bên cạnh những đóng góp tích cực, doanh nghiệp FDI đã và đang bộc lộ những vấn đề tiêu cực như hiện tượng chuyển giá, gian lận và trốn thuế, tạo nên tình trạng lỗ giả, lãi thật, gây thất thu ngân sách Nhà nước, tạo ra môi trường kinh doanh không lành mạnh. Do vậy bài viết sau sẽ phân tích thực trạng dấu hiệu gian lận và trốn thuế của các DN FDI, đồng thời đưa ra các biện pháp phù hợp chống hành vi gian lận, trốn thuế của những DN này, góp phần tăng thu ngân sách và tạo ra môi trường kinh doanh trong sạch, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.
Từ khóa: Gian lận; trốn thuế; doanh nghiệp FDI
Tra cứu bài báo