Quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cộng đồng kinh tế Asean: Thực trạng và kiến nghị

KT&PT, số 229, tháng 07 năm 2016, tr. 26-34
Tóm tắt: Quản trị công ty (QTCT) tốt là một trong những yếu tố cơ bản nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bài viết này phân tích thực trạng quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam bằng cách so sánh với các quốc gia trong khối ASEAN trước ngưỡng cửa Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thành lập. Tình hình thực hiện hoạt động quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam còn cách khá xa so với Bộ Nguyên tắc quản trị công ty của OECD và thấp hơn nhiều so với nhiều nước trong ASEAN. Mặc dù các nghiên cứu hiện nay đã chỉ ra các vấn đề rất cụ thể mà các doanh nghiệp cần cải thiện nhưng với phần lớn các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ hoặc chưa niêm yết, việc xây dựng quản trị công ty hiệu quả, tuân thủ chuẩn mực và yêu cầu pháp lý vẫn còn là vấn đề cần được quan tâm. Bài viết này nhận diện những rào cản đối với việc nâng cao năng lực quản trị công ty ở Việt Nam và đưa một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị công ty Việt Nam.
Từ khóa: Cộng đồng Kinh tế ASEAN; nguyên tắc của quản trị công ty; quản trị công ty
Tra cứu bài báo