Các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ xảy ra dịch bệnh trong chăn nuôi lợn ở tỉnh Hưng Yên

KT&PT, số 229 (II), tháng 07 năm 2016, tr. 53-59
Tóm tắt:
Chăn nuôi lợn ở Hưng Yên thường xuyên bị mắc nhiều bệnh như viêm phổi, sốt, tai xanh, phù đầu và tụ huyết trùng, tiêu chảy… Trong đó, bệnh tiêu chảy là phổ biến nhất và thường xảy ra ở lợn con. Lợn chết do dịch bệnh gây nhiều thiệt hại về kinh tế, trung bình một năm, mức độ thiệt hại khoảng 3,3 triệu đồng/hộ, chiếm 13,6% tổng thu nhập từ chăn nuôi lợn của hộ. Các yếu tố khiến lợn bệnh và chết bao gồm quy mô chăn nuôi, mật độ chăn nuôi, chất lượng dịch vụ thú y, việc cách ly đàn lợn, vệ sinh chuồng nuôi và nguồn gốc con giống. Do đó, để giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và thiệt hại do dịch bệnh gây ra, chính quyền địa phương cần có các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thú y và quy hoạch tổng thể phát triển chăn nuôi ở địa phương. Đồng thời, người chăn nuôi cần làm tốt vấn đề cách ly đàn lợn, vệ sinh chuồng trại và nên chủ động con giống.
Từ khóa: Chăn nuôi lợn, rủi ro dịch bệnh, yếu tố ảnh hưởng.
Tra cứu bài báo