Ứng xử của hộ gia đình trong tiêu dùng thịt lợn tại tỉnh Hưng Yên

KT&PT, số 229 (II), tháng 07 năm 2016, tr. 29-36
Tóm tắt:
Chăn nuôi lợn mang lại sinh kế cho hơn 4 triệu hộ nông dân, do đó hiểu biết về ứng xử trong tiêu dùng thịt lợn rất quan trọng trong nâng cấp chuỗi giá trị thịt lợn ở Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện với số liệu điều tra 208 hộ gia đình tại tỉnh Hưng Yên. Bình quân mỗi người tiêu dùng khoảng 26 kg thịt lợn/năm, sở thích chung là ăn thịt tươi, có nguồn gốc từ lợn khỏe mạnh, và phản ứng mạnh nhất khi thay đổi trong chất lượng thịt lợn. Ít hơn 1% người tiêu dùng tin tưởng rằng thịt lợn trên thị trường an toàn cho sức khỏe, cho thấy chuỗi giá trị thịt lợn hiện nay, đặc biệt các kênh phân phối hiện đại vẫn chưa có được niềm tin của người tiêu dùng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, cần có những giải pháp nhằm cải thiện chuỗi giá trị thịt lợn cho các hộ nông dân nhỏ nhằm cạnh tranh với thịt nhập khẩu. Một số hàm ý về mặt chính sách được đề xuất, tập trung vào sản xuất và giải pháp của chính phủ trong ngắn hạn.
Từ khóa: Chuỗi giá trị, tiêu dùng thịt lợn, hộ nông dân nhỏ.
Tra cứu bài báo