Ước lượng tác động của Hiệp định TPP đến một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội ngành ô tô Việt Nam giai đoạn 2016- 2028

KT&PT, số 232, tháng 10 năm 2016, tr. 39-48
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến 5 chỉ tiêu kinh tế xã hội trong ngành ô tô là: thiệt hại doanh thu của chính phủ, mất của người sản xuất, tình trạng thất nghiệp của công nhân, lợi ích của người tiêu dùng và phúc lợi xã hội. Chúng tôi sử dụng mô hình cân bằng riêng để phân tích hành vi của người sản xuất và tiêu dùng ô tô trong nước và ước lượng tác động của Hiệp định TPP dựa trên lộ trình giảm thuế quan từ 2016 - 2028 đến 5 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Kết quả ước lượng chỉ ratác động tích cực và tiêu cực của TPP đến người tiêu dùng nội địa và doanh nghiệp ô tô trong nước. Sau khi TPP ký kết, thiệt hại của chính phủ từ thuế và nhà sản xuất tăng hơn 10 lần. Xã hội cũng phải đối mặt với vấn đề thất nghiệp nghiêm trọng. Người tiêu dùng hưởng lợi nhiều nhất và phúc lợi xã hội tăng gần 60.000 tỷ VND từ năm 2016 đến năm 2028.
Từ khóa: TPP, mô hình cân bằng riêng, độ co giãn thay thế,độ co giãn riêng và chéo, độ co giãn của cung, ngành ô tô
Tra cứu bài báo