Vai trò quốc tế của đồng đô la Mỹ và Nhân dân tệ trong bối cảnh mới

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 73-81
Tóm tắt:
Bài viết này đã đánh giá lại vai trò quốc tế của đồng đô la Mỹ (USD) và nhân dân tệ (RMB) trong giai đoạn 2000-2016 để có được những đánh giá triển vọng về vị thế của đồng đô la Mỹ và nhân dân tệ trong bối cảnh mới khi mà RMB đã chính thức vào giỏ đơn vị tiền tệ quốc tế (SDR) từ 01/10/2016. Nghiên cứu cho thấy mặc dù trong 3 năm qua, tỷ trọng sử dụng RMB trong các giao dịch thương mại và thanh toán quốc tế, dự trữ ngoại hối đã tăng lên nhưng vẫn còn khá khiêm tốn và kém xa so với tỷ trọng của USD trên trường quốc tế. Trong bối cảnh mới, với sự nỗ lực quốc tế hóa đồng RMB của Trung Quốc, tỷ trọng sử dụng RMB có thể tăng lên dần nhưng trong ngắn hạn cũng như trung hạn, RMB chưa thể sánh vai với vị thế của đồng USD trên trường quốc tế.
Từ khóa: Đô la Mỹ, nhân dân tệ, vai trò quốc tế, SDR.
Tra cứu bài báo