Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271, tháng 01 năm 2020, tr. 2-18
Tóm tắt: Năm 2019, mặc dù kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức 7,02%, gần mức tăng cao kỷ lục trong vòng hơn một thập niên của năm 2018. Những động lực đóng góp chính vào tăng trưởng, về phía sản xuất tiếp tục là khu vực Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với ngành công ngiệp chế biến chế tạo, về phía chi tiêu là tiêu dùng nội địa và thặng dư thương mại tăng cao. Lạm phát, tỷ giá ổn định cũng là những điểm sáng của kinh tế năm 2019. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn chưa dựa vào khoa học và công nghệ để tăng trưởng, năng suất lao động chưa có cải thiện đáng kể, khu vực tư nhân vẫn gặp nhiều rào cản phát triển, dư địa chính sách tiền tệ và tài khóa vẫn đang bị thu hẹp. Trong năm 2020 và những năm sắp tới, Chính phủ cần kiên định cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh một cách thực chất cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời nâng cao khả năng chống đỡ của nền kinh tế đối với những biến động bất ổn từ thế giới.
Từ khóa: Tăng trưởng, doanh nghiệp, tỷ giá, lạm phát, năng suất, chính sách thương mại
Tra cứu bài báo