Phát triển sản xuất cây thạch đen trên địa bàn xã Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 291(2), tháng 09 năm 2021, tr. 138-147
Tóm tắt: Cây thạch đen đang dần trở thành cây trồng mũi nhọn của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Thông qua tổng hợp, so sánh các số liệu thứ cấp từ báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Canh Tân cũng như từ số liệu khảo sát 45 hộ dân trên địa bàn, bài báo đánh giá thực trạng phát triển sản xuất cây thạch đen theo cả chiều rộng và chiều sâu. Kết quả phân tích cho thấy, cây thạch đen đem lại thu nhập hỗn hợp bình quân mỗi năm đạt được trên dưới 138 triệu VND/ha, cao hơn nhiều so với các cây trồng truyền thống khác. Dù tiềm năng phát triển rất lớn nhưng còn nhiều yếu tố cản trở các hộ nông dân như vốn đầu tư ít, kinh nghiệm sản xuất thủ công, nhỏ lẻ, giá bán dao động. Do vậy, trong thời gian tới, chính quyền các cấp và các tác nhân liên quan cần sớm thực hiện một số giải pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển sản xuất cây thạch đen nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho bà con nông dân.
Từ khóa: Cây thạch đen, phát triển sản xuất, nhãn hiệu, chuỗi giá trị, Cao Bằng
Tra cứu bài báo