Đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam trong bối cảnh thực thi EVFTA

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 292(2), tháng 10 năm 2021, tr. 36-45
Tóm tắt: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) là bước tiến quan trọng về chiến lược và kinh tế trong mối quan hệ giữa Việt Nam và EU, mang lại những lợi ích to lớn cho cả nền kinh tế lẫn các doanh nghiệp và người dân. Bài viết tập trung phân tích thực trạng đầu tư trực tiếp (FDI) từ EU vào Việt Nam trong bối cảnh thực thi EVFTA. Qua đánh giá sau gần một năm từ khi EVFTA có hiệu lực, vẫn chưa có dấu hiệu làn sóng FDI mạnh mẽ từ EU vào Việt Nam, các thành viên EU đầu tư tại Việt Nam không có nhiều thay đổi, lĩnh vực đầu tư vẫn tập trung vào tận dụng nguồn lao động giá rẻ để thực hiện các công đoạn lắp ráp, chế biến sản phẩm để tiêu thụ ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Tuy nhiên, từ thực trạng quan hệ thương mại giữa hai bên, cũng như những thỏa thuận đã đạt được trong EVFTA, chúng ta có cơ sở kỳ vọng vào việc gia tăng FDI từ EU vào Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: EVFTA, FDI, EU, đầu tư, thương mại
Tra cứu bài báo