Hiệp định UKVFTA: những cơ hội, trở ngại trong xuất khẩu và giải pháp cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 292(2), tháng 10 năm 2021, tr. 26-35
Tóm tắt: Bài nghiên cứu vận dụng lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế để chỉ ra khả năng tận dụng những cơ hội thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Vương quốc Anh trong bối cảnh thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA). Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với thống kê mô tả. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thực thi Hiệp định UKVFTA có thể tạo cơ hội xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Anh nếu như Việt Nam thực hiện nghiêm túc các cam kết cùng với giải pháp phù hợp (hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách; cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời về Hiệp định và những quy định của Việt Nam về chính sách xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu,...
Từ khóa: FTA, Vương quốc Anh, UKVFTA
Tra cứu bài báo