Xác định sai lệch tỷ giá bằng mô hình ngang bằng sức mua và mô hình tỷ giá cân bằng hành vi tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 303(2), tháng 09 năm 2022, tr. 14-23
Tóm tắt: Tác động của sai lệch tỷ giá lên tăng trưởng kinh tế đã trở thành chủ đề nghiên cứu quan trọng trong thời gian qua ở nhiều quốc khác nhau. Đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động mạnh, chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, các quốc gia liên tục nâng lãi suất để chống lại lạm phát đang dâng cao trên toàn cầu. Các chính phủ tích cực tìm cho mình một chính sách tỷ giá phù hợp để phát triển kinh tế và ổn định lại lạm phát. Bài viết này nhằm mục đích chỉ ra sự sai lệch của tỷ giá thực hữu hiệu tại Việt Nam thông qua mô hình tỷ giá cân bằng hành vi và ngang bằng sức mua.
Từ khóa: Sai lệch tỷ giá, tỷ giá thực, tỷ giá
Tra cứu bài báo