Nhìn lại 5 năm hình thành và phát triển chương trình cử nhân quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E- BBA) tại Viện Quản trị kinh doanh

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 3-5
Tóm tắt: Hướng tới kỷ niệm 5 năm hình thành và phát triển Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA) (2008-2013), thầy và trò Chương trình E-BBA vô cùng xúc động ôn lại những thành tích mà toàn thể thầy cô và sinh viên của Chương trình đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt 5 năm vừa qua. Kể từ khi chính thức tuyển sinh khóa thí điểm đầu tiên E-BBA 1 vào năm 2009 cho đến nay, Chương trình E-BBA đã phát triển một cách vững chắc, từng bước khẳng định vị thế và uy tín của một Chương trình đào tạo chính quy chất lượng cao về quản trị kinh doanh hàng đầu trong khối các trường Kinh doanh ở Việt Nam.
Từ khóa: Chương trình E-BBA, chất lượng cao, chuẩn quốc tế
Tra cứu bài báo