Hành vi mua của người tiêu dùng Hà Nội đối với điện thoại di động

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 84-89
Tóm tắt: Cùng với dịch vụ viễn thông di động, điện thoại di động cũng đạt được sự phát triển bùng nổ trong các năm gần đây, nhưng trong thị trường sôi động này, lý giải hành vi khách hàng, tại sao khách hàng chọn sản phẩm này mà không chọn sản phẩm kia, tại sao thị phần các hãng, các model máy di động liên tục thay đổi… vẫn chưa được giải đáp rõ ràng tại thị trường Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Nghiên cứu sử dụng Bảng câu hỏi phân loại khách hàng (CSI) của hai nhà nghiên cứu Sproles và Kendall (1986), với 221 mẫu để phân loại và tìm hiểu hành vi người tiêu dùng tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong số 7 kiểu đưa ra quyết định mua, phần lớn người tiêu dùng Hà Nội thuộc nhóm coi trọng giá – giá trị, tiếp theo đó là 2 nhóm coi trọng chất lượng và coi trọng tính mới của sản phẩm. Nghiên cứu chứng mình bảng hỏi phân loại khách hàng CSI, có thể áp dụng để phân loại khách hàng tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cũng cung cấp thông tin có ý nghĩa về hành vi người tiêu dùng cho các nhà kinh doanh, sản xuất điện thoại di động.
Từ khóa: Chất lượng, điện thoại di động, giá, giá trị, hành vi người tiêu dùng
Tra cứu bài báo