Thói quen sử dụng phương tiện truyền thông của người tiêu dùng Việt Nam về thực phẩm an toàn

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 99-108
Tóm tắt: Nghiên cứu về thói quen sử dụng phương tiện truyền thông của người tiêu dùng Việt Nam về thực phẩm an toàn đã được thực hiện bằng khảo sát 1500 người ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (HCM). Từ kết quả nghiên cứu tác giả cũng đã đưa ra khuyến nghị về việc kết hợp lựa chọn các kênh, phương tiện truyền thông cho thực phẩm an toàn, đó là: tivi, báo, internet, hội thảo có chuyên gia nói chuyện, và thực hiện quảng cáo, khuyến mại tại siêu thị. Đối với người tiêu dùng ở Hà Nội thì nên lựa chọn kênh truyền hình VTV3, VTV1, VTV2; chọn các báo An ninh, Thể thao, tiếp thị gia đình; chọn hình thức khuyến mại mua hàng tặng thêm sản phẩm, mua hàng tặng thêm quà. Đối với người tiêu dùng ở thành phố HCM thì nên chọn kênh truyền hình HTV7, HTV9, VTV3; chọn các báo: Tuổi trẻ, Công an, Thanh niên; chọn hình thức khuyến mại mua hàng tặng thêm sản phẩm và cào trúng thưởng liền. Về internet nên chọn các trang web: Google.com.vn; dantri.com.vn và 24h.com.vn
Từ khóa: Nhận thức của người tiêu dùng, phương tiện truyền thông, an toàn thực phẩm, thực phẩm an toàn, tiêu chuẩn VietGAP
Tra cứu bài báo