Bàn về kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng và một số khuyến nghị đối với Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 67-72
Tóm tắt: Kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test) là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng, đang được ngân hàng trung ương và thương mại tại các thị trường tài chính phát triển sử dụng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu và ứng dụng chuyên sâu về Stress Test. Nhận thức xu thế tất yếu của việc ứng dụng Stress Test tại Việt Nam, bài viết này cung cấp tổng quan về phương pháp Stress Test, khả năng ứng dụng phương pháp này tại Việt Nam. Sau đó, chúng tôi phân tích sâu hơn về tầm quan trọng của hệ thống dữ liệu để có được kết quả Stress Test có giá trị. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý đối với việc ứng dụng Stress Test tại Việt Nam.
Từ khóa: Kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test), Chất lượng dữ liệu, Hệ thống Ngân hàng
Tra cứu bài báo