Bàn về một số giải pháp đối với thị trường bất động sản Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 99-103
Tóm tắt: Trong một thời gian dài, thị trường bất động sản Việt Nam đã được mở rộng quá mức và tăng trưởng nhanh ngoài dự báo. Hệ quả của sự phát triển “nóng” là tình trạng “đóng băng” trên thị trường thời gian vừa qua. Nhiều dự án bất động sản không được triển khai hay thi công cầm chừng, lượng hàng tồn kho lớn dù giá bất động sản liên tục sụt giảm. Điều này làm cho rất nhiều doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình trạng khó khăn. Từ thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, bài viết này đánh giá những nguyên nhân, phân tích một số giải pháp đã được đề xuất, và đề xuất thêm một số giải pháp góp phần giải cứu thị trường bất động sản Việt Nam.
Từ khóa: Thị trường bất động sản, hàng tồn kho, giá nhà đất, giải pháp giải cứu
Tra cứu bài báo