Một số thương vụ M &A trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thế giới và bài học kinh nghiệm với Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 48-54
Tóm tắt: Hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (M&A - Mergers & Acquisitions in Banking and Finance) là việc các tổ chức tài chính ngân hàng tự nguyện hoặc bắt buộc phải tham gia các nghiệp vụ mua, bán, sáp nhập để tạo nên những tập đoàn tài chính ngân hàng lớn hơn với mục tiêu tăng vốn, mở rộng thị trường, tăng năng lực cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận. Có thể nhận thấy M&A trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là một sản phẩm phát triển của nền kinh tế thị trường, là công cụ để thị trường tài chính tự điều chỉnh thay cho việc can thiệp trực tiếp bằng mệnh lệnh hành chính và các chính sách bao cấp, sử dụng tiền từ ngân sách trong hoạt động mua bán, sáp nhập các tổ chức tài chính. Thuật ngữ “M&A” thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn và sự kiện kinh tế Việt Nam. Là một công cụ tài chính mới, đầy thách thức, nhưng hứa hẹn mang lại những lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp, M&A nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp. Tuy vậy, trên thế giới, M&A là một công cụ tài chính không còn mới và đã có rất nhiều thương vụ M&A với giá trị lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ nên việc tìm hiểu về các thương vụ M&A, đặc biệt thương vụ trong ngành tài chính sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn về công cụ tài chính quan trọng này. Bài viết tập trung nhấn mạnh những lợi ích, vai trò của M&A đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư, nêu một số thương vụ M&A lớn trong lịch sử ngành tài chính ngân hàng. Thông qua đó, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm cho các thương vụ M&A tại thị trường Việt Nam.
Từ khóa: M&A, thương vụ M&A, lợi ích, vai trò của M &A
Tra cứu bài báo