Phá vỡ “vòng luẩn quẩn” trong hoạt động tín dụng tại Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 24-32
Tóm tắt: “Vòng luẩn quẩn” trong hoạt động tín dụng luôn là nỗi ám ảnh lớn trong quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại, từng khiến cho nhiều hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) trên thế giới và khu vực rơi vào khủng hoảng, khó khăn. Trong thời gian qua, các NHTM Việt Nam có xu hướng đang rơi vào vòng luẩn quẩn, và hiện nay đang ở mắt xích nguy hiểm nhất: nợ xấu cao; lợi nhuận suy giảm, thậm chí bị triệt tiêu; các NHTM thắt chặt tín dụng, thậm chí tăng trưởng tín dụng âm. Các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là (i) tín dụng ngân hàng tăng trưởng quá nhanh trong những năm trước; và (ii) hầu hết các NHTM đã thiếu kiểm soát chặt chẽ trong cấp tín dụng cũng như áp dụng các phương pháp quản lý chưa minh bạch. Bài viết tập trung (i) phân tích mắt xích của vòng luẩn quẩn trong hoạt động tín dụng các NHTM hiện đang đối mặt, và (ii) đề xuất 5 khuyến nghị đối với các NHTM và 3 khuyến nghị với Ngân hàng nhà nước (NHNN) để phá vỡ vòng luẩn quẩn này tại Việt Nam.
Từ khóa: Cho vay, lợi nhuận, ngân hàng, nợ xấu, rủi ro tín dụng, tăng trưởng, tín dụng, vicious cycle, vòng luẩn quẩn.
Tra cứu bài báo