Tăng cường tiếp cận thị trường nội địa cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 104-109
Tóm tắt: Ngành dệt may Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm qua, đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội quốc gia. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chỉ tập trung vào xuất khẩu mà bỏ quên thị trường nội địa. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế và xuất khẩu khó khăn, nhiều doanh nghiệp quyết định trở lại thị trường trong nước và tìm kiếm các điểm đến mới. Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp có thể làm điều đó bởi vì các sản phẩm từ Trung Quốc, Đài Loan và Malaysia đang chiếm lĩnh thị phần nội địa. Hiện nay, thật sự không dễ dàng cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường trong nước.
Từ khóa: Thị trường nội địa, tiêu thụ, doanh nghiệp dệt may
Tra cứu bài báo