Vận dụng phương pháp kịch bản trong chiến lược xuất khẩu đối với các doanh nghiệp rau quả Việt Nam hiện nay

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 9 năm 2013, tr. 48-51
Tóm tắt: Kế hoạch hóa bằng kịch bản là một trong những công cụ trợ giúp cho quá trình hoạch định  chiến luợc kinh doanh của doanh nghiệp. Với những ưu việt vốn có, phương pháp này rất phù hợp với điều kiện hiện nay. Môi trường kinh doanh cả trong nước và thế giới vẫn đang có những diễn biến phức tạp khôn lường. Để có những chiến lược kinh doanh phù hợp trong điều kiện đó, các doanh nghiệp kinh doanh rau quả Việt Nam phải xây dựng cho mình nhiều kịch bản khác nhau phù hợp. Kịch bản xuất khẩu rau quả của Việt Nam mong muốn năm 2013 và các năm tiếp theo đạt mốc 1 tỷ USD hoàn toàn có cơ sở từ thực tiễn của kim ngạch xuất khẩu những năm gần đây cũng như tiềm năng và sức cạnh tranh của sản phẩm rau quả trên thị trường khu vực và thế giới.
Từ khóa: Kịch bản, môi trường kinh doanh, doanh nghiệp rau quả, xuất khẩu
Tra cứu bài báo