Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần nhựa- bao bì Vinh: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013, tr. 71-79
Tóm tắt: Công tác kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp nói chung và tại Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì nói riêng được thực hiện đúng qui định, đầy đủ, hợp lý và khoa học sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra được những lợi thế không nhỏ trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong cùng ngành. Thông tin kế toán chi phí sản xuất là một công cụ quan trọng giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, đề ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Do vậy, nội dung bài viết sẽ phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất đảm bảo thông tin kế toán chi phí sản xuất thực sự hữu ích cho lãnh đạo công ty.
Từ khóa: Chi phí sản xuất, kế toán chi phí sản xuất, Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh
Tra cứu bài báo