Giải pháp tăng cường chức năng logistics cho hệ thống cảng biển Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 75-80
Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia có lợi thế về biển, nên phải chớp lấy cơ hội đầu tư để phát huy hết tiềm năng và lợi thế cảng biển. Nhưng phát triển mạnh về cảng biển không có nghĩa là phải có nhiều cảng, mà điều quan trọng là những cảng đó phải được đầu tư bài bản, kết nối thông suốt và áp dụng được logistics, bởi trên thế giới đã từ lâu logistics là một trong ba chức năng quan trọng của cảng biển. Logistics là một lĩnh vực rất cần thiết không thể tách rời khỏi cảng biển, nhưng những năm qua, hoạt động đầu tư phát triển cảng biển ở Việt Nam hầu như không quan tâm đến logistics. Chính vì chức năng logistics không được coi trọng và phát triển đã làm giảm sức hấp dẫn của cảng biển Việt Nam. Theo các nhà hoạch định cảng thì “cảng biển không bao giờ tách khỏi hoạt động logistics, vì chính logistics làm giảm chi phí phân phối của các nhà sản xuất. Như vậy thì ở bất cứ đâu, khi sản xuất công nghiệp phát triển, cảng biển hình thành thì hoạt động logistics phải có”.
Từ khóa: Cảng biển, logistics
Tra cứu bài báo